Gudstjänstliv – Årsmöteshögtid

Gudstjänstlivet Anneberg/Solberga/Flisby Församlingskrets

Gudstjänsterna i församlingskretsen har församlingarna tillsammans fast i olika kyrkor varje söndag. Dagens Gudstjänst var i Annebergs Missionskyrka och nästa helg är det Flisby och därefter blir det Solbergas tur. De som sköter och planerar gudstjänsterna är de olika gudstjänstgrupperna som samlas någon gång innan samma vecka som de har gudstjänsten för att prata om gudstjänsten och planera den. Oftast är det församlingens Pastor och Föreståndare som predikar men bara två av fyra söndagar då man delar pastorstjänsten med Äng/Esperyd/Källeryd också. Övriga söndagar kan det vara olika pastor eller återkommande pastor som kommer och predikar. Varje Gudstjänst brukar innehålla pålysningar för övrig verksamhet som kommer i veckan, psalmsång eller lovsång, kan vara solosång eller musikstycke också ibland, inledningsord, predikan och bönestund. En gång i månaden är det också nattvard som alla är välkomna att delta om man tror och efter gudstjänsterna är det i regel fika. Kollekt/insamling till församlingarna tas inte upp i själva gudstjänsten men det står alltid tre kollektboxar längst ner i varje kyrksal för respektive församling om man vill ge en frivillig gåva.

Dagens Gudstjänst med tema:Jesus är vårt hopp och årsmöteshögtid

Idag var det enligt kyrkoåret, som vi oftast följer när det gäller tema, Jesus är vårt hopp. Det var även utlyst församlingskretsens årsmöte som var efter Gudstjänsten och var över på ca 15 min. Själva Gudstjänstdelen höll på i ca en timme och 15 min varav den största delen bestod av Predikan, sång av Emelie Friman och psalmsång. Extra roligt var det att predika på ämnet hopp vilket jag tidigare inte har gjort så det var med nytt material jag började predikojobbet för detta året. Ännu spännande var att Emelie sjöng och spelade bara låter hon skrivit själv och en var skriven just för söndagens tema om Hopp som passade väldigt bra till predikan. Predikan ligger också uppe som ljudfil på tronsarkiv på sidan predikningar: Predikningar.

Emelie Friman

 

 

Andakten för fem st Årsmöten 2017

Andakts/Prediko- manuskript

Här kommer grundmanuskriptet för andakten jag hade i mina olika församlingsgrupper. Ett manuskript för andakt eller predikan är bara förberedelse i sig själv som egentligen inte skulle behöva vara så utförligt utan kan också bestå av ledord och rubriker. Det är sällan man följer ett manuskript för varje punkt och stavelse. Förutom när du kanske har feber och är envis ändå och i princip läser upp manuskriptet från början till slut. För mig är det mer nu för tiden att jag berör något vid varje stycke jag skriver. Varje stycke ska ha någon sort av funktion och kunna stå för sig själv.

Årsmötesandakten 2017

Oftast brukar pastorn börjar sin predikan eller andakt med en fråga. Typ varför förberedde jag mig inte tidigare i veckan, samtidigt när det gäller ens egna andaktsliv så är det bra om andakten speglar det personliga andaktslivet. När man plockar gudserfarenheter från verkligheten så blir de i regel mer äkta och lättare att förstå. Min verklighet nu är ju att förhålla mig till i regel sex stycken missionshus/missionskyrkor eller sex stycken geografiska områden. Eller som en pastor sa på nätverksträffen som vi hade i Anneberg förra veckan. ”Sammanlagt, storleksmässigt så jobbar du i den största kyrkan, om du räknar ihop alla dina kyrkor” underförstått kvadratmeter. Tydligt i sammanhanget var att han såg inte alla olika delarna som avskilda utan satte samman allt. Det är ett perspektiv som jag delar med mig till och från och dagens fråga på andakten blir kanske inte vad är meningen med allt utan istället vad är vi en del utav?

Just nu handlar det om på församlingsdelen sex stycken årsmöten varav fem är nu under tre dagar. Ca 165 medlemmar enligt matriklarna där minst 30 st inte bor i Nässjö kommun. Gudstjänstfirande medlemmar blir sammanlagt minst 90 st. Antal människor som betjänas eller kommer till församlingarna kan man räkna på ett ungefär utifrån barn och ungdomsarbetet, asylarbete, dagledighetsträffar, konserter, symöten m.m.. minst ca. 245. Antal människor som berörs av Gud på något sätt, både medlemmar och besökande/betjänade, blir över 300 pers. Utifrån tidningens dagens senaste ledare om Frikyrkorörelsen skaparkraft angående verksamheter som möter samhällets behov så finn det perspektivet fortfarande med idag. Risken blir ibland att tänka att man inte är så många i en församling men när man börjar se helheten så är helheten väldigt bra, visst kan det alltid bli bättre, men det är tillräckligt för att säga att det finns en god skaparkraft i dagens församlingar. En längtan och ett behov att inkludera fler människor och det som behövs lyftas idag hur kan vi bli bättre på det och med det vi redan har.

Sista perspektivet är just det historiska då man fått tillgång till historiska jubileumsböcker för flera av församlingarna och bakåt i tiden har församlingarna funnits i över 150 år i den här bygden. Så sammanlagt historiskt sträcker sig all verksamhet sig ut till tusentals människor.

Årsmöteshögtider – Veckans reflektion

Veckans arbete

Har inte funnits tid till tidigare reflektion i veckan. Inte utifrån att det inte finns något att skriva utan att det varit fulltecknat på jobbfronten och förhållningssättet finns hela tiden att ha saker som man skulle kunna jobba, saker som tas hand om på en gång och det som flyter på varje vecka. Det primära med veckans arbete har varit förberedelse och kontakt med resp. ordförande för både församlingar, barn och ungdomsföreningar som drivs i församlingarna och församlingskretsarbetet. Vilket betyder att antal årsmöten inom en vecka är sju stycken där man mer eller mindre är insatt i, ska förbereda en andakt som förhoppningsvis fungerar i de flesta sammanhangen och utav erfarenheten nu när man har nått halvvägs i körschemat med årsmöten att planera mattiderna och notera till nästa år att kolla upp vad det blir för sorts fika så det inte blir typ 5 tårtor på tre dagar för just nu är man uppe i två tårtor, fika och smörgåstårta.

Årsmötets behov

Det är många som nästan tycker synd om mig gällande alla årsmöten men för mig är det en högtid då man möter kärnan i församlingarna och man ser med ett brett perspektiv. Både på året som varit men också vilka funktioner medlemmar kommer att ha i året som kommer. En bra möjlighet att lyfta olika behov i olika församlingsgrupper men ge församlingen insyn i rollen som föreståndare. Det är en bred diskussion som förs vid årsmöten alltifrån vilka träd som kanske ska fällas vid kyrkan, gemenskapsdag för församlingen efter sommaren, anslag och gåvor till organisationer och samfund, upprustning av lokalen(tak eller diskmaskin), ekonomisk insyn av gåvor och utgifter m.m., val av olika ansvarsområden alltifrån nattvardstjänare, festkommittéer, barn & ungdomsledare m.fl. Allt detta skapar faktiskt en vi känsla samtidigt som man i regel också lyfter frågan hur kan vi bli fler? En väldigt klar känsla och längtan i alla årsmöten hittills är att man vill inkludera fler och man vill visa mer omsorg.

Bildtext: en foto av ett urval av pappersinsamlingen från diverse årsmöten hittills

Boktips och dagens nätverksträff

Nätverksträff

En gång i månaden träffas ett gäng med pastorer och ungdomsledare för nätverksträff. Det är främst från ekumeniska församlingar i Nässjö kommun och omnejd. Vi har det som studiecirkel samtidigt som vi först fikar(ja fika är obligatoriskt oftast i arbetet), sen lite info om församlingen och kyrkan man är i. För vi brukar hälsa på varandras församlingar för att få inblick och kunskap. Huvudsamlingen blir sen samtal utifrån kapitlet alla ska ha läst i boken Agora. Till sist berättar vi i mindre grupper om livssituationen vi har som vi också ber för tillsammans.

Dagens samling

Idag var vi ett gäng på 8-9 st i Annebergs Missionskyrka, flera av medarbetarna hade inte varit här innan så det blev först en obligatorisk visning av kyrksalen och sen info om församlingarna jag jobbar i. Efter fikat tog vi fram boken Agora och utifrån vad dagens kapitel lyfte fram blev det goda samtal och som berörde och utmanade oss i våra olika tjänster. Samtalen kretsar oftast kring behoven vi har i våra olika församlingar och samhällen.

Dagens samtal handlade om människans olika behov relaterat till Gud. Människor befinner sig oftast i olika faser samtidigt som budskapet är att Jesus är enda vägen men det finns många väger till Jesus Guds son. Det var tre huvudområden som det handlade: 1) Guds ord som står för samtalen och undervisning- 2) Guds kärlek som är att vi ska också vara beredda att både ge och ta emot hjälp allt från praktisk, ekonomisk, diakonalt eller liknande. 3) Guds kraft då människor är i behov av att Gud behöver gripa in direkt genom bönen och den Helige Andens kraft. Boken vi utgår ifrån, Agora- för ett folk på väg, har flera olika spår och varje kapitel är skrivet av enskilda författare från olika samfund. Spåren som finns är för de som är anställda i församling, styrelsegrupper, bönegrupper, ungdomsgrupper osv.

Jobbet hemifrån 

Vissa dagar sitter man hemma och jobbar från datorn. Oftast planering, telefonsamtal, förberedelse inför andakter och predikningar. Idag gäller det främst årsberättelser(Anneberg,Solberga,Flisby) och planering. Frugan är föräldrarledig med minsta barnet hemma så man försöker hålla dem sällskap samtidigt. Just nu är det en tid då man blickar mycket bakåt och försöker sammanfatta en tid som varit men samtidigt utmanande att försöka se vad skulle man kunna jobba mer med i församlingarna och vad kanske man kan gör mindre, just för att kunna göra mer. Men snart är det dags och hämta pojkarna och ge sig ut och skotta!

(Foto från salsbordet i vardagsrummet som är arbetsbordet för tillfället hemma och utanför fönstret yr snön)

Smillas Barnvälsignelse – veckans reflektion

Dagens inlägg blir lite mer privat men samtidigt en församlingsbild av livet som är vanligt. I församlingslivet finns det tillfällen då det blir speciella akter eller händelser, högtider kan man också säga, det kan vara barn/vuxen- dop, bröllop, begravning eller som det var i söndags i Annebergs Missionskyrka vår dotter Smillas barnvälsignelse. Församlingskretsarna jag jobbar tillhör primärt Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan där man praktiserar både barnvälsignelse och barndop. Som Pastor tjänar jag efter önskemål i församlingarna och lägger vikten minst lika mycket på samtal innan och att följa upp de olika akterna. Oavsett om det är välsignelse, dop eller någon annan akt ligger huvudfokuset på relationen till Gud och treenigheten. Fadern som skaparen och den som vi alla tillhör, Sonen som vännen som offrat sitt liv för vår skull och Anden som möjliggör att Gud inte bara är någon vi ser upp till, går med i livet men också bor i oss och får oss att växa och utvecklas på ett fantastiskt sätt. Välsignelsens betydelse är både ett tecken på att vi vill ha del utav detta men också att Gud ska verka. Dopets betydelse blir mer kontraktet som vi kan luta oss tillbaka på, inte för att Gud behöver det, utan för att vi ska få möjlighet på egen vilja att visa och blomma ut som Guds barn. Både välsignelsen och dopets betydelse behöver vi ständigt förnya och påminnas om. Det krockar inte med varandra utan kompletterar på grund utav fokuset och målet i slutändan är detsamma, relationer. Med varandra och med Gud.

Bra att veta är att församlingarna erbjuder alla dessa akter för församlingsmedlemmar, men om man inte är medlem är man välkommen ändå att fira någon av dess högtider i församlingsgemenskaperna, det är bara och kontakta mig så löser vi det och kan just samtala mer om betydelsen och vikten av det som önskas. Alla akterna behöver inte heller vara när det är Gudstjänst i församlingarna utan blir kan vara mer aktuellt med mer privat tillställning i kyrkan eller hemmet.

Bjuder på en bild på familjen också från söndagens högtid.

Familjen Olofsgård

Josef och Maria fick besök av de tre vise männen i Äng

Idag fick man vara lite skådespelare med frugan och yngsta barnet som fick besök av tre visa män i Ängs Missionskyrka. En nytt grepp då vi försökte samla både de som kommer på tisdagskaffet kl 15 en gång i månaden och barngrupperna upptäckarna och Junis. Först berättade Marianne om de tre vise männens besök hos Josef och Maria och gåvorna till Jesu barnet, med dramatisering samtidigt. Efteråt blev trettondagsfika och gemenskap med tävlingar för de vuxna och pyssel för barnen. En tillställning som fyllde församlingssalen som får upprepas nästa år.

De tre vise männens budskap handlar om uppenbarelsen från Gud som kan nå alla människor och som är en del av människans resa och sökande efter Guds son som de tre vise männen fick göra. 

Veckans reflektion – Praktisk teologi

Teologi – läran om Gud, eller teoretiska tankar om Gud. Eller som en författare skrev en gång att teologen är den som känner Gud.

Den kristna trons teologi har alltid behövts praktiseras för att bli äkta. Det är genom praktiseringen av kunskapen som förnyas i våra liv som prövar vår relation med Gud och andra människor. En liv där livet växer genom fördjupade relationer.

Varje vecka kollar man av tidningsartiklar från både dagen, expressen, aftonbladet, dagens nyheter m.fl. Denna veckan är det två artiklar som verkar kopplas samman för mig och det handlar om Joel Halldorfs artikel från dagen om att återvinna det teologiska ledarskapet som utifrån mina perspektiv handlar om tydligheten att kunna sätta in den kristna tron  i vardagslivet, varje dag. Den andre artikeln är om mindfullness på jobbet: Forskare kritiska till mindfullness på jobbet. Den kristna tron ska praktisering i livet, i hela vårt liv, har alltid varit en utmaning för kyrkor och församlingar att både ta på allvar och lyfta fram. När vi saknar språket att förmedla en praktiserande kristen tro, som t.ex. är ett behov i arbetslivet idag för att livet på jobbet ska fungera och ge liv istället för att ta livet ifrån oss, så söker människan efter något annat som i detta fall anklagas för att missbrukas eller bli otydligt. Här ligger ständigt utmaning vid varje predikoförberedelse att lyfta fram Guds ord in i våra liv idag. Att läsa dessa artiklar som både är från kyrkans värld och arbetslivets värld i Sverige så är det uppmuntrande att se att predikan på söndagen behövs varje vecka men också alltid lika utmanande – vad vill Gud säga och vad vill han förvandla i våra liv?