Eftermiddagskaffe med breven till Sverige från USA 1920-talet

Dagens eftermiddagskaffe i Ängs Missionskyrka hade som rubrik: Breven till Sverige, en berättelse om två torparpojkars emigration till Amerika. Samuel och Lotta läste upp brev som släktingar som emigrerade till Amerika 1927 skrev hem till släkten. 

Tydligt var att det fanns gott om jobb för pojkarna samtidigt som det var billigare liv. För samma pris som en cykel i Sverige så kostade en bil i USA. Samtidigt fanns det många släktingar på plats. 

Det är många som reste runt sekelskiftet från landsbygden till USA som var från landsbygden runt Nässjö. Det är flera av församlingarna som jag jobbar i som vars medlemmar har släkt i USA. 

Upptäckarna – Flanellograf

Upptäckarna i Äng

Idag var det vårstart för Upptäckarna i Äng. En söndagsskola fast varannan lördag kl 15.00- 16.30 med sång, lek, pyssel, fika, teman och bibelberättelse. Det brukar vara mellan 10-14 barn i åldrarna 3-7, yngre brukar hänga på ibland också i föräldrars närvaro. Terminens övergripande tema är vetenskapligt för att inspirera och intressera barnen för det som alltid händer runt omkring men som vi inte riktigt alltid förstår. Mitt uppdrag i detta är själva bibelberättelsen som knyter an till temat för dagen. Idag var det regnbågen som var det vetenskapliga temat och berättelsen blev då Noas Ark och regnbågen som Gud satte på himlen för att ge trygghet till mänskligheten.

Bildtext: Första bilden ska föreställa en regnbåge på väggen, andra bilden är en färgexplosion där färgerna blandas, tredje bilden är sonen Mattis och Hannes som brukar hänga med till Upptäckarna i äng.

 

Söndagsskolans Flanellograf

Det finns olika pedagogiska hjälpmedel att berätta för barn. Jag har nog aldrig varit med om den söndagsskoleperiod då flanellografen användes flitigt. Flanelltavla med flanellfigurer som lätt kunde fastna på tyget som man flyttade runt för att berätta en berättelse från Bibeln. Idag tog jag tillfället i akt då det fanns ett rikt utbud av flanellograffigurer i Ängs Missionskyrka. Barnen satt och var uppmärksammade hela tiden och det gäller att tänka till och använda sig av möjligheten att flytta runt och hitta figurer som man kan använda sig utav. Samtidigt är det samma utmaning att se och tänka till vad är relevant för olika åldrar och vad är det viktigaste som ska lyftas fram ur själva berättelsen.

Bildtext: En del av flanellografen med arken och regnbågen

Junis Lekar – Ichtys Andakt

Junis i Ängs Missionskyrka

Igår fick jag möjligheten och vara med en sväng på Junis i Äng. Junis är en barn/ungdomsverksamhet för åldrarna 7-12 år som är varannan Tisdag kväll. Det finns många verksamheter sammanlagt som pågår i alla församlingsgrupper jag jobbar så man försöker besöka dem så ofta man kan. Igår var det startkvällen för terminen och lekar stod på schemat. Jag började med ett andaktspyssel på temat fisk- Ichtys på grekiska. Lekarna var det klassiska lägerbålstemat eller 1X2 lekar med tre lag. Gänget var vid gott mod hela kvällen och fick utmanas. Man fick ställa upp frivilligt men samtidigt var ledarna noga så att många som möjligt fick vara med och leka. Här finns det viktigaste arbetet i att jobba med barn/ungdom och det är att förmedla trygghet och gemenskap. Tryggheten i att man bryr sig om dem, att det är frivilligt och att oavsett hur det går så är man värdefull. Gemenskapen handlar om det enkla hur man beter sig mot varandra i olika situationer, att lära ut och visa vad uppskattning är och hur man bygger relationer. Lite bilder från lekarna:

Andakten- Ichtys fisken

Pysselandakten började med att alla fick varsitt papper som skulle vikas på ett speciellt sätt. Sen skulle de dra en linje som de sen skulle klippa efter samlingen eller ta hem lappen och klippa hemma. Det vara bara jag som klippte i min egna som först veks ut till en kulle där Jesus höll sin undervisning som sedan veks ut till ett runt bröd som gick att dela som handlade om bröd/fisk undret som Jesus gjorde efter undervisningen. Där han tog fem bröd och två fiskar och delade till tusentals människor. Sista gången man vek ut lappen så blev den en fisk som också gick och dela på. Fisken som symbol är nästan lika gammal som korset som symbol som visade att man trodde på Jesus. När kristna blev förföljda de första århundradena så var fisken också ett lösen där man ritade ena halvan av en fisk i sanden. Om man var i ett samtal med någon annan som också kanske var troende så kunde den personen rita den andra linjen och tillsammans bildades fisken – Ichtys på grekiska. Tar man Ichtys bokstäverna så kan få de grekiska orden som översatt blir- Jesus Kristus Guds son räddare/frälsare.

 

Medlemssamtal – Apologetikgrupp

Arbetsveckan

Årsmötena har nu avlösts av planeringsträffar. Främst för scoutverksamheten men också samtal om ungdomsverksamheten i Anneberg/Solberga/Flisby. Man är också inne i förberedelse inför diverse predikningar men också planering och upplägg för terminen och ett försök med semesterplanering. Har även varit en historisk djupdykning som jag får spara till ett annat inlägg men har bland annat krävt mig in i gamla arkivet i Solberga Missionsförsamling och läst allt från David Herdegård som var verksam en period och diverse väckelser.

Medlemssamtal

Mitt i förberedelsearbetet men också det allmänna arbetet att gå igenom församlingarnas stadgar. Försöka hitta om det finns någon församlingsordning som beskriver och är vägledande för hur församlingsarbetet ska bedrivas. Så har det varit läge att samtala och möta människor som vill gå med som medlemmar i Flisby Missionsförsamling. Då behövs det faktiskt klarhet i hur stadgarna är för de föreskriver hur man kan bli medlem, i detta fallet ska föreståndaren ge ett yttrande till styrelsen som godkänner nya medlemmar om de inte flyttas in från en annan församling. Samtidigt mitt i tankarna kring församlingsordning och medlemskapets betydelse måste man lyfta fram att det handlar om att idag jobbar man(jag) åt att se alla som besöker församlingarna som att de är en del av gemenskapen. Medlemskapet blir då en möjlighet för människor att bekänna sin tro men också bli bekräftade att de redan är en del av gemenskapen och vill nå längre och djupare i gemenskapen med andra troende och Gud. Eller som en uttryckte det ikväll att det är som en familj.

Apologetikgruppen

Senare på kvällen passande man på att dyka in i Solberga Missionskyrka där Apologetik-gruppen hade samling. Gruppen samlas antingen i Solberga eller Annebergs Missionskyrka och var ikväll ca 14 stycken. Jag skulle säga att det är en slags bibelstudie/samtalsgrupp där alla är välkomna. Apologetik kommer från Teologin och handlar om att försvara den kristna tron utifrån frågor och diskussioner. Joel Samuelsson är vår ALT-praktikant som läser en Pastors/Teologi utbildning som samfunden SAM/Pingst/EFK driver tillsammans. Eller min gamla utbildning som förr var en Pastor/teologi utbildning på Korteboskolan som idag är flyttad till SAM-huset i Jönköping vid Juneporten. Joel har redan haft igång gruppen ca 1 år, ansvarig ledare för studiegruppen, och idag kom jag rakt in i samtalet om vad har Islam och Kristendom för kontaktpunkter, vad finns i båda religionerna? Vad kan man möta i en diskussion med en muslim helt enkelt?

 

 

 

Apologetik Joel Samuelsson