Medlemssamtal – Apologetikgrupp

Arbetsveckan

Årsmötena har nu avlösts av planeringsträffar. Främst för scoutverksamheten men också samtal om ungdomsverksamheten i Anneberg/Solberga/Flisby. Man är också inne i förberedelse inför diverse predikningar men också planering och upplägg för terminen och ett försök med semesterplanering. Har även varit en historisk djupdykning som jag får spara till ett annat inlägg men har bland annat krävt mig in i gamla arkivet i Solberga Missionsförsamling och läst allt från David Herdegård som var verksam en period och diverse väckelser.

Medlemssamtal

Mitt i förberedelsearbetet men också det allmänna arbetet att gå igenom församlingarnas stadgar. Försöka hitta om det finns någon församlingsordning som beskriver och är vägledande för hur församlingsarbetet ska bedrivas. Så har det varit läge att samtala och möta människor som vill gå med som medlemmar i Flisby Missionsförsamling. Då behövs det faktiskt klarhet i hur stadgarna är för de föreskriver hur man kan bli medlem, i detta fallet ska föreståndaren ge ett yttrande till styrelsen som godkänner nya medlemmar om de inte flyttas in från en annan församling. Samtidigt mitt i tankarna kring församlingsordning och medlemskapets betydelse måste man lyfta fram att det handlar om att idag jobbar man(jag) åt att se alla som besöker församlingarna som att de är en del av gemenskapen. Medlemskapet blir då en möjlighet för människor att bekänna sin tro men också bli bekräftade att de redan är en del av gemenskapen och vill nå längre och djupare i gemenskapen med andra troende och Gud. Eller som en uttryckte det ikväll att det är som en familj.

Apologetikgruppen

Senare på kvällen passande man på att dyka in i Solberga Missionskyrka där Apologetik-gruppen hade samling. Gruppen samlas antingen i Solberga eller Annebergs Missionskyrka och var ikväll ca 14 stycken. Jag skulle säga att det är en slags bibelstudie/samtalsgrupp där alla är välkomna. Apologetik kommer från Teologin och handlar om att försvara den kristna tron utifrån frågor och diskussioner. Joel Samuelsson är vår ALT-praktikant som läser en Pastors/Teologi utbildning som samfunden SAM/Pingst/EFK driver tillsammans. Eller min gamla utbildning som förr var en Pastor/teologi utbildning på Korteboskolan som idag är flyttad till SAM-huset i Jönköping vid Juneporten. Joel har redan haft igång gruppen ca 1 år, ansvarig ledare för studiegruppen, och idag kom jag rakt in i samtalet om vad har Islam och Kristendom för kontaktpunkter, vad finns i båda religionerna? Vad kan man möta i en diskussion med en muslim helt enkelt?

 

 

 

Apologetik Joel Samuelsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *