Källeryds Alliansförsamling

Källeryds Alliansförsamling bedriver sin mesta verksamheter tillsammans med Äng/Esperyds Missionsförsamling. Det är Gudstjänster 1-2 gånger per månad och Bibelstudie/bön varje månad också. Extra samlingar som är välbesökta kan vara Missionsauktionen, midnattgudstjänsten på julafton och Tipspromenadkvällar på sommaren. Medlemsantalet är ett 20-tal i nuläget.

Pastor. Sam Olofsgård
e-post. sam@olofsgard.se
Tel. 0709-56 14 10

Församlingens:
Postadress.
Källeryds Alliansförsamling
Sten Julsgård
L:a Julsäng 3
571 97
Plusgiro.   469 44 33-6
Besöksadress.
Ordf. Sten Julsgård
Tel. 0380-230 73
e-post. stenjulsgard@hotmail.se