Verksamheter

Äng/Esperyd/Källeryd

Här är det tänkt att enkel information ska finnas för varje verksamhet och grupp i församlingarna. Vilka tider, för vilka, kontaktperson m.m..

Kören för Guds Skull

Se programbladet när det är körövning

Kontaktpersoner/Körledare: Inger Julsgård 0730-373982, Alfhild Julsgård 0380-23073

Upptäckarna

Varannan Lördag kl 15.00 i Ängs Missionskyrka, vårterminstart: 11 Januari

För åldrar: 3-7 år

Kontaktperson: Katarina Palmgren 070- 534 95 33

Vårprogram för 2017

Junis

Varannan Tisdag kl 18.00 i Ängs Missionskyrka, vårterminstart: 7 Januari

För åldrar: 7-12 år

Kontaktperson: David Palmblad 0380-19231, 070- 932 03 16

Vårprogram för 2017