Flisby Missionsförsamling

Flisby Missionsförsamling bildades 1875 och missionshuset byggdes samma år. Församlingen är ansluten till samfunden Svenska Alliansmissionen, Svenska Missionskyrkan och har 6 medlemmar.
Flisby UV-scout
Flisby UV-scout träffas torsdagar från 18:00 och en dryg timme framåt i Flisby missionshus. Du är välkommen när du har börjat i tredje klass och sedan får du vara med hur länge du vill. Vi brukar ha patrullkvällar där vi lär oss olika saker som kan vara bra att kunna när vi sedan åker på hajker och läger. Välkommen!

Pastor. Sam Olofsgård
e-post. sam@olofsgard.se
Tel. 0709-56 14 10

Församlingens:
Postadress.
Flisby Missionsförsamling
Vässledavägen 7
570 23 Anneberg
Postgiro.51 34 43-2
Swish.
Besöksadress. Odengatan 28, Flisby

Ordf. Linda Isaksson
Tel.070-3592108
e-post. flisbymissionsforsamling@gmail.com