Solberga Missionsförsamling

1866 bildades en missionsförening i Solberga som senare kom att bli Solberga Missionsförsamling. Den åtta-hörniga kyrkan byggdes 1875. Församlingen är ansluten till samfunden Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan och har 43 medlemmar.
SMU i Solberga
SMU har ett livligt arbete med nying, scout och tonår, totalt har vi ett sextiotal medlemmar. Ur programmet kan nämnas följande: valborgsmässofirande, scoutläger, lådbilsrally, hajker m.m.

Pastor. Sam Olofsgård
e-post. sam@olofsgard.se
Tel. 0709-56 14 10

Församlingens:
Postadress.
Solberga Missionsförsamling
Vässledavägen 7
570 23 Anneberg
Postgiro. 26 41 06-6
Swish.
Besöksadress. Västergatan 4, Solberga
Telefon. 0380-55 21 67

Ordf. Sigvard Karlsson
Tel. 0380-55 21 10
e-post. sigvard.karlsson@kristdemokraterna.se