Verksamheter

Anneberg/Solberga/Flisby

Här är det tänkt att enkel information ska finnas för varje verksamhet och grupp i församlingarna. Vilka tider, för vilka, kontaktperson m.m..

Plats: Annebergs Missionskyrka

Scout

Tisdagar 18.00, Vårterminstart: Februari

Ålder: 9-15

Kontaktperson: Eva- Lisa Dahnson

Tisdagspromenaden

Tisdagar 10.00 (promeandstart Annebergs missionskyrka), 11.00 fika (i Annebergs missionskyrka), Vårterminstart: 10 Januari

För alla daglediga

Kontaktperson: Sören Klasson

Tonår

Varannan fredag jämn fredag med Innebandy i Annebergshallen kl 19.00 och sen Café kl 21.00 i Annebergs Missionskyrka.

Vårterminsstart 10 februari

Kontaktperson: Sam Olofsgård(Pastor) 0709561410, sam@olofsgard.se

StickCafé

Måndagar jämna veckor

Vårterminstart:

Kontaktperson:

 

Plats: Solberga Missionskyrka

Scout

Tisdagar kl 18.00

Vårterminstart: Februari

För åldrarna 9 och uppåt

Kontaktperson: Lars- Olof Gustafsson 070- 591 99 91

Spårarscout

Måndagar kl 18.00

Vårterminstart: Februari

För åldrarna 7-8

Kontaktperson:

Bön & Samtal

Onsdagar ojämna veckor kl 19.00

Vårterminstart:

För alla

Kontaktperson:

Symöte

Onsdagar ojämna veckor kl 15.00

Vårterminstart:

För alla som vill sy, fika eller samtala

Kontaktperson:

 

Plats: Flisby Missionshus

UV-Scout

Torsdagar kl 18.00

Vårterminstart: Februari

För åldrar: 9-12 och tonåringar

Kontaktperson: Margareta Ivarsson