Trons arkiv

Trons arkiv är just ett arkiv där jag lägger upp det som har med den kristna trons undervisning att göra vilket är en stor del av mitt jobb då jag predikar två-fyra gånger per månad, regelbundna andakter, bibelstudier osv. Här kan man ta del utav sådant som jag kanske inte gör i precis alla församlingarna samtidigt men också sådant material som jag kan hänvisa till och komplettera undervisningen genom att rekommendera bra böcker eller andra talare som man kan höra på poddar eller möten jag själv rekommenderar.

Må Guds ljus visa dig vägen som bär namnet Jesus och låt hans Ande bli din följeslagare i ditt hjärta

Predikningar

Undervisning/Bibelstudie

Anslagstavla (Tips på samlingar, konferenser m.m..)