Eftermiddagskaffe med breven till Sverige från USA 1920-talet

Dagens eftermiddagskaffe i Ängs Missionskyrka hade som rubrik: Breven till Sverige, en berättelse om två torparpojkars emigration till Amerika. Samuel och Lotta läste upp brev som släktingar som emigrerade till Amerika 1927 skrev hem till släkten. 

Tydligt var att det fanns gott om jobb för pojkarna samtidigt som det var billigare liv. För samma pris som en cykel i Sverige så kostade en bil i USA. Samtidigt fanns det många släktingar på plats. 

Det är många som reste runt sekelskiftet från landsbygden till USA som var från landsbygden runt Nässjö. Det är flera av församlingarna som jag jobbar i som vars medlemmar har släkt i USA. 

Upptäckarna – Flanellograf

Upptäckarna i Äng

Idag var det vårstart för Upptäckarna i Äng. En söndagsskola fast varannan lördag kl 15.00- 16.30 med sång, lek, pyssel, fika, teman och bibelberättelse. Det brukar vara mellan 10-14 barn i åldrarna 3-7, yngre brukar hänga på ibland också i föräldrars närvaro. Terminens övergripande tema är vetenskapligt för att inspirera och intressera barnen för det som alltid händer runt omkring men som vi inte riktigt alltid förstår. Mitt uppdrag i detta är själva bibelberättelsen som knyter an till temat för dagen. Idag var det regnbågen som var det vetenskapliga temat och berättelsen blev då Noas Ark och regnbågen som Gud satte på himlen för att ge trygghet till mänskligheten.

Bildtext: Första bilden ska föreställa en regnbåge på väggen, andra bilden är en färgexplosion där färgerna blandas, tredje bilden är sonen Mattis och Hannes som brukar hänga med till Upptäckarna i äng.

 

Söndagsskolans Flanellograf

Det finns olika pedagogiska hjälpmedel att berätta för barn. Jag har nog aldrig varit med om den söndagsskoleperiod då flanellografen användes flitigt. Flanelltavla med flanellfigurer som lätt kunde fastna på tyget som man flyttade runt för att berätta en berättelse från Bibeln. Idag tog jag tillfället i akt då det fanns ett rikt utbud av flanellograffigurer i Ängs Missionskyrka. Barnen satt och var uppmärksammade hela tiden och det gäller att tänka till och använda sig av möjligheten att flytta runt och hitta figurer som man kan använda sig utav. Samtidigt är det samma utmaning att se och tänka till vad är relevant för olika åldrar och vad är det viktigaste som ska lyftas fram ur själva berättelsen.

Bildtext: En del av flanellografen med arken och regnbågen

Junis Lekar – Ichtys Andakt

Junis i Ängs Missionskyrka

Igår fick jag möjligheten och vara med en sväng på Junis i Äng. Junis är en barn/ungdomsverksamhet för åldrarna 7-12 år som är varannan Tisdag kväll. Det finns många verksamheter sammanlagt som pågår i alla församlingsgrupper jag jobbar så man försöker besöka dem så ofta man kan. Igår var det startkvällen för terminen och lekar stod på schemat. Jag började med ett andaktspyssel på temat fisk- Ichtys på grekiska. Lekarna var det klassiska lägerbålstemat eller 1X2 lekar med tre lag. Gänget var vid gott mod hela kvällen och fick utmanas. Man fick ställa upp frivilligt men samtidigt var ledarna noga så att många som möjligt fick vara med och leka. Här finns det viktigaste arbetet i att jobba med barn/ungdom och det är att förmedla trygghet och gemenskap. Tryggheten i att man bryr sig om dem, att det är frivilligt och att oavsett hur det går så är man värdefull. Gemenskapen handlar om det enkla hur man beter sig mot varandra i olika situationer, att lära ut och visa vad uppskattning är och hur man bygger relationer. Lite bilder från lekarna:

Andakten- Ichtys fisken

Pysselandakten började med att alla fick varsitt papper som skulle vikas på ett speciellt sätt. Sen skulle de dra en linje som de sen skulle klippa efter samlingen eller ta hem lappen och klippa hemma. Det vara bara jag som klippte i min egna som först veks ut till en kulle där Jesus höll sin undervisning som sedan veks ut till ett runt bröd som gick att dela som handlade om bröd/fisk undret som Jesus gjorde efter undervisningen. Där han tog fem bröd och två fiskar och delade till tusentals människor. Sista gången man vek ut lappen så blev den en fisk som också gick och dela på. Fisken som symbol är nästan lika gammal som korset som symbol som visade att man trodde på Jesus. När kristna blev förföljda de första århundradena så var fisken också ett lösen där man ritade ena halvan av en fisk i sanden. Om man var i ett samtal med någon annan som också kanske var troende så kunde den personen rita den andra linjen och tillsammans bildades fisken – Ichtys på grekiska. Tar man Ichtys bokstäverna så kan få de grekiska orden som översatt blir- Jesus Kristus Guds son räddare/frälsare.

 

Andakten för fem st Årsmöten 2017

Andakts/Prediko- manuskript

Här kommer grundmanuskriptet för andakten jag hade i mina olika församlingsgrupper. Ett manuskript för andakt eller predikan är bara förberedelse i sig själv som egentligen inte skulle behöva vara så utförligt utan kan också bestå av ledord och rubriker. Det är sällan man följer ett manuskript för varje punkt och stavelse. Förutom när du kanske har feber och är envis ändå och i princip läser upp manuskriptet från början till slut. För mig är det mer nu för tiden att jag berör något vid varje stycke jag skriver. Varje stycke ska ha någon sort av funktion och kunna stå för sig själv.

Årsmötesandakten 2017

Oftast brukar pastorn börjar sin predikan eller andakt med en fråga. Typ varför förberedde jag mig inte tidigare i veckan, samtidigt när det gäller ens egna andaktsliv så är det bra om andakten speglar det personliga andaktslivet. När man plockar gudserfarenheter från verkligheten så blir de i regel mer äkta och lättare att förstå. Min verklighet nu är ju att förhålla mig till i regel sex stycken missionshus/missionskyrkor eller sex stycken geografiska områden. Eller som en pastor sa på nätverksträffen som vi hade i Anneberg förra veckan. ”Sammanlagt, storleksmässigt så jobbar du i den största kyrkan, om du räknar ihop alla dina kyrkor” underförstått kvadratmeter. Tydligt i sammanhanget var att han såg inte alla olika delarna som avskilda utan satte samman allt. Det är ett perspektiv som jag delar med mig till och från och dagens fråga på andakten blir kanske inte vad är meningen med allt utan istället vad är vi en del utav?

Just nu handlar det om på församlingsdelen sex stycken årsmöten varav fem är nu under tre dagar. Ca 165 medlemmar enligt matriklarna där minst 30 st inte bor i Nässjö kommun. Gudstjänstfirande medlemmar blir sammanlagt minst 90 st. Antal människor som betjänas eller kommer till församlingarna kan man räkna på ett ungefär utifrån barn och ungdomsarbetet, asylarbete, dagledighetsträffar, konserter, symöten m.m.. minst ca. 245. Antal människor som berörs av Gud på något sätt, både medlemmar och besökande/betjänade, blir över 300 pers. Utifrån tidningens dagens senaste ledare om Frikyrkorörelsen skaparkraft angående verksamheter som möter samhällets behov så finn det perspektivet fortfarande med idag. Risken blir ibland att tänka att man inte är så många i en församling men när man börjar se helheten så är helheten väldigt bra, visst kan det alltid bli bättre, men det är tillräckligt för att säga att det finns en god skaparkraft i dagens församlingar. En längtan och ett behov att inkludera fler människor och det som behövs lyftas idag hur kan vi bli bättre på det och med det vi redan har.

Sista perspektivet är just det historiska då man fått tillgång till historiska jubileumsböcker för flera av församlingarna och bakåt i tiden har församlingarna funnits i över 150 år i den här bygden. Så sammanlagt historiskt sträcker sig all verksamhet sig ut till tusentals människor.

Årsmöteshögtider – Veckans reflektion

Veckans arbete

Har inte funnits tid till tidigare reflektion i veckan. Inte utifrån att det inte finns något att skriva utan att det varit fulltecknat på jobbfronten och förhållningssättet finns hela tiden att ha saker som man skulle kunna jobba, saker som tas hand om på en gång och det som flyter på varje vecka. Det primära med veckans arbete har varit förberedelse och kontakt med resp. ordförande för både församlingar, barn och ungdomsföreningar som drivs i församlingarna och församlingskretsarbetet. Vilket betyder att antal årsmöten inom en vecka är sju stycken där man mer eller mindre är insatt i, ska förbereda en andakt som förhoppningsvis fungerar i de flesta sammanhangen och utav erfarenheten nu när man har nått halvvägs i körschemat med årsmöten att planera mattiderna och notera till nästa år att kolla upp vad det blir för sorts fika så det inte blir typ 5 tårtor på tre dagar för just nu är man uppe i två tårtor, fika och smörgåstårta.

Årsmötets behov

Det är många som nästan tycker synd om mig gällande alla årsmöten men för mig är det en högtid då man möter kärnan i församlingarna och man ser med ett brett perspektiv. Både på året som varit men också vilka funktioner medlemmar kommer att ha i året som kommer. En bra möjlighet att lyfta olika behov i olika församlingsgrupper men ge församlingen insyn i rollen som föreståndare. Det är en bred diskussion som förs vid årsmöten alltifrån vilka träd som kanske ska fällas vid kyrkan, gemenskapsdag för församlingen efter sommaren, anslag och gåvor till organisationer och samfund, upprustning av lokalen(tak eller diskmaskin), ekonomisk insyn av gåvor och utgifter m.m., val av olika ansvarsområden alltifrån nattvardstjänare, festkommittéer, barn & ungdomsledare m.fl. Allt detta skapar faktiskt en vi känsla samtidigt som man i regel också lyfter frågan hur kan vi bli fler? En väldigt klar känsla och längtan i alla årsmöten hittills är att man vill inkludera fler och man vill visa mer omsorg.

Bildtext: en foto av ett urval av pappersinsamlingen från diverse årsmöten hittills

Boktips och dagens nätverksträff

Nätverksträff

En gång i månaden träffas ett gäng med pastorer och ungdomsledare för nätverksträff. Det är främst från ekumeniska församlingar i Nässjö kommun och omnejd. Vi har det som studiecirkel samtidigt som vi först fikar(ja fika är obligatoriskt oftast i arbetet), sen lite info om församlingen och kyrkan man är i. För vi brukar hälsa på varandras församlingar för att få inblick och kunskap. Huvudsamlingen blir sen samtal utifrån kapitlet alla ska ha läst i boken Agora. Till sist berättar vi i mindre grupper om livssituationen vi har som vi också ber för tillsammans.

Dagens samling

Idag var vi ett gäng på 8-9 st i Annebergs Missionskyrka, flera av medarbetarna hade inte varit här innan så det blev först en obligatorisk visning av kyrksalen och sen info om församlingarna jag jobbar i. Efter fikat tog vi fram boken Agora och utifrån vad dagens kapitel lyfte fram blev det goda samtal och som berörde och utmanade oss i våra olika tjänster. Samtalen kretsar oftast kring behoven vi har i våra olika församlingar och samhällen.

Dagens samtal handlade om människans olika behov relaterat till Gud. Människor befinner sig oftast i olika faser samtidigt som budskapet är att Jesus är enda vägen men det finns många väger till Jesus Guds son. Det var tre huvudområden som det handlade: 1) Guds ord som står för samtalen och undervisning- 2) Guds kärlek som är att vi ska också vara beredda att både ge och ta emot hjälp allt från praktisk, ekonomisk, diakonalt eller liknande. 3) Guds kraft då människor är i behov av att Gud behöver gripa in direkt genom bönen och den Helige Andens kraft. Boken vi utgår ifrån, Agora- för ett folk på väg, har flera olika spår och varje kapitel är skrivet av enskilda författare från olika samfund. Spåren som finns är för de som är anställda i församling, styrelsegrupper, bönegrupper, ungdomsgrupper osv.

Jobbet hemifrån 

Vissa dagar sitter man hemma och jobbar från datorn. Oftast planering, telefonsamtal, förberedelse inför andakter och predikningar. Idag gäller det främst årsberättelser(Anneberg,Solberga,Flisby) och planering. Frugan är föräldrarledig med minsta barnet hemma så man försöker hålla dem sällskap samtidigt. Just nu är det en tid då man blickar mycket bakåt och försöker sammanfatta en tid som varit men samtidigt utmanande att försöka se vad skulle man kunna jobba mer med i församlingarna och vad kanske man kan gör mindre, just för att kunna göra mer. Men snart är det dags och hämta pojkarna och ge sig ut och skotta!

(Foto från salsbordet i vardagsrummet som är arbetsbordet för tillfället hemma och utanför fönstret yr snön)

Josef och Maria fick besök av de tre vise männen i Äng

Idag fick man vara lite skådespelare med frugan och yngsta barnet som fick besök av tre visa män i Ängs Missionskyrka. En nytt grepp då vi försökte samla både de som kommer på tisdagskaffet kl 15 en gång i månaden och barngrupperna upptäckarna och Junis. Först berättade Marianne om de tre vise männens besök hos Josef och Maria och gåvorna till Jesu barnet, med dramatisering samtidigt. Efteråt blev trettondagsfika och gemenskap med tävlingar för de vuxna och pyssel för barnen. En tillställning som fyllde församlingssalen som får upprepas nästa år.

De tre vise männens budskap handlar om uppenbarelsen från Gud som kan nå alla människor och som är en del av människans resa och sökande efter Guds son som de tre vise männen fick göra.