Medlemssamtal – Apologetikgrupp

Arbetsveckan

Årsmötena har nu avlösts av planeringsträffar. Främst för scoutverksamheten men också samtal om ungdomsverksamheten i Anneberg/Solberga/Flisby. Man är också inne i förberedelse inför diverse predikningar men också planering och upplägg för terminen och ett försök med semesterplanering. Har även varit en historisk djupdykning som jag får spara till ett annat inlägg men har bland annat krävt mig in i gamla arkivet i Solberga Missionsförsamling och läst allt från David Herdegård som var verksam en period och diverse väckelser.

Medlemssamtal

Mitt i förberedelsearbetet men också det allmänna arbetet att gå igenom församlingarnas stadgar. Försöka hitta om det finns någon församlingsordning som beskriver och är vägledande för hur församlingsarbetet ska bedrivas. Så har det varit läge att samtala och möta människor som vill gå med som medlemmar i Flisby Missionsförsamling. Då behövs det faktiskt klarhet i hur stadgarna är för de föreskriver hur man kan bli medlem, i detta fallet ska föreståndaren ge ett yttrande till styrelsen som godkänner nya medlemmar om de inte flyttas in från en annan församling. Samtidigt mitt i tankarna kring församlingsordning och medlemskapets betydelse måste man lyfta fram att det handlar om att idag jobbar man(jag) åt att se alla som besöker församlingarna som att de är en del av gemenskapen. Medlemskapet blir då en möjlighet för människor att bekänna sin tro men också bli bekräftade att de redan är en del av gemenskapen och vill nå längre och djupare i gemenskapen med andra troende och Gud. Eller som en uttryckte det ikväll att det är som en familj.

Apologetikgruppen

Senare på kvällen passande man på att dyka in i Solberga Missionskyrka där Apologetik-gruppen hade samling. Gruppen samlas antingen i Solberga eller Annebergs Missionskyrka och var ikväll ca 14 stycken. Jag skulle säga att det är en slags bibelstudie/samtalsgrupp där alla är välkomna. Apologetik kommer från Teologin och handlar om att försvara den kristna tron utifrån frågor och diskussioner. Joel Samuelsson är vår ALT-praktikant som läser en Pastors/Teologi utbildning som samfunden SAM/Pingst/EFK driver tillsammans. Eller min gamla utbildning som förr var en Pastor/teologi utbildning på Korteboskolan som idag är flyttad till SAM-huset i Jönköping vid Juneporten. Joel har redan haft igång gruppen ca 1 år, ansvarig ledare för studiegruppen, och idag kom jag rakt in i samtalet om vad har Islam och Kristendom för kontaktpunkter, vad finns i båda religionerna? Vad kan man möta i en diskussion med en muslim helt enkelt?

 

 

 

Apologetik Joel Samuelsson

Årsmöteshögtider – Veckans reflektion

Veckans arbete

Har inte funnits tid till tidigare reflektion i veckan. Inte utifrån att det inte finns något att skriva utan att det varit fulltecknat på jobbfronten och förhållningssättet finns hela tiden att ha saker som man skulle kunna jobba, saker som tas hand om på en gång och det som flyter på varje vecka. Det primära med veckans arbete har varit förberedelse och kontakt med resp. ordförande för både församlingar, barn och ungdomsföreningar som drivs i församlingarna och församlingskretsarbetet. Vilket betyder att antal årsmöten inom en vecka är sju stycken där man mer eller mindre är insatt i, ska förbereda en andakt som förhoppningsvis fungerar i de flesta sammanhangen och utav erfarenheten nu när man har nått halvvägs i körschemat med årsmöten att planera mattiderna och notera till nästa år att kolla upp vad det blir för sorts fika så det inte blir typ 5 tårtor på tre dagar för just nu är man uppe i två tårtor, fika och smörgåstårta.

Årsmötets behov

Det är många som nästan tycker synd om mig gällande alla årsmöten men för mig är det en högtid då man möter kärnan i församlingarna och man ser med ett brett perspektiv. Både på året som varit men också vilka funktioner medlemmar kommer att ha i året som kommer. En bra möjlighet att lyfta olika behov i olika församlingsgrupper men ge församlingen insyn i rollen som föreståndare. Det är en bred diskussion som förs vid årsmöten alltifrån vilka träd som kanske ska fällas vid kyrkan, gemenskapsdag för församlingen efter sommaren, anslag och gåvor till organisationer och samfund, upprustning av lokalen(tak eller diskmaskin), ekonomisk insyn av gåvor och utgifter m.m., val av olika ansvarsområden alltifrån nattvardstjänare, festkommittéer, barn & ungdomsledare m.fl. Allt detta skapar faktiskt en vi känsla samtidigt som man i regel också lyfter frågan hur kan vi bli fler? En väldigt klar känsla och längtan i alla årsmöten hittills är att man vill inkludera fler och man vill visa mer omsorg.

Bildtext: en foto av ett urval av pappersinsamlingen från diverse årsmöten hittills