Upptäckarna – Flanellograf

Upptäckarna i Äng

Idag var det vårstart för Upptäckarna i Äng. En söndagsskola fast varannan lördag kl 15.00- 16.30 med sång, lek, pyssel, fika, teman och bibelberättelse. Det brukar vara mellan 10-14 barn i åldrarna 3-7, yngre brukar hänga på ibland också i föräldrars närvaro. Terminens övergripande tema är vetenskapligt för att inspirera och intressera barnen för det som alltid händer runt omkring men som vi inte riktigt alltid förstår. Mitt uppdrag i detta är själva bibelberättelsen som knyter an till temat för dagen. Idag var det regnbågen som var det vetenskapliga temat och berättelsen blev då Noas Ark och regnbågen som Gud satte på himlen för att ge trygghet till mänskligheten.

Bildtext: Första bilden ska föreställa en regnbåge på väggen, andra bilden är en färgexplosion där färgerna blandas, tredje bilden är sonen Mattis och Hannes som brukar hänga med till Upptäckarna i äng.

 

Söndagsskolans Flanellograf

Det finns olika pedagogiska hjälpmedel att berätta för barn. Jag har nog aldrig varit med om den söndagsskoleperiod då flanellografen användes flitigt. Flanelltavla med flanellfigurer som lätt kunde fastna på tyget som man flyttade runt för att berätta en berättelse från Bibeln. Idag tog jag tillfället i akt då det fanns ett rikt utbud av flanellograffigurer i Ängs Missionskyrka. Barnen satt och var uppmärksammade hela tiden och det gäller att tänka till och använda sig av möjligheten att flytta runt och hitta figurer som man kan använda sig utav. Samtidigt är det samma utmaning att se och tänka till vad är relevant för olika åldrar och vad är det viktigaste som ska lyftas fram ur själva berättelsen.

Bildtext: En del av flanellografen med arken och regnbågen