Gudstjänstliv – Årsmöteshögtid

Gudstjänstlivet Anneberg/Solberga/Flisby Församlingskrets

Gudstjänsterna i församlingskretsen har församlingarna tillsammans fast i olika kyrkor varje söndag. Dagens Gudstjänst var i Annebergs Missionskyrka och nästa helg är det Flisby och därefter blir det Solbergas tur. De som sköter och planerar gudstjänsterna är de olika gudstjänstgrupperna som samlas någon gång innan samma vecka som de har gudstjänsten för att prata om gudstjänsten och planera den. Oftast är det församlingens Pastor och Föreståndare som predikar men bara två av fyra söndagar då man delar pastorstjänsten med Äng/Esperyd/Källeryd också. Övriga söndagar kan det vara olika pastor eller återkommande pastor som kommer och predikar. Varje Gudstjänst brukar innehålla pålysningar för övrig verksamhet som kommer i veckan, psalmsång eller lovsång, kan vara solosång eller musikstycke också ibland, inledningsord, predikan och bönestund. En gång i månaden är det också nattvard som alla är välkomna att delta om man tror och efter gudstjänsterna är det i regel fika. Kollekt/insamling till församlingarna tas inte upp i själva gudstjänsten men det står alltid tre kollektboxar längst ner i varje kyrksal för respektive församling om man vill ge en frivillig gåva.

Dagens Gudstjänst med tema:Jesus är vårt hopp och årsmöteshögtid

Idag var det enligt kyrkoåret, som vi oftast följer när det gäller tema, Jesus är vårt hopp. Det var även utlyst församlingskretsens årsmöte som var efter Gudstjänsten och var över på ca 15 min. Själva Gudstjänstdelen höll på i ca en timme och 15 min varav den största delen bestod av Predikan, sång av Emelie Friman och psalmsång. Extra roligt var det att predika på ämnet hopp vilket jag tidigare inte har gjort så det var med nytt material jag började predikojobbet för detta året. Ännu spännande var att Emelie sjöng och spelade bara låter hon skrivit själv och en var skriven just för söndagens tema om Hopp som passade väldigt bra till predikan. Predikan ligger också uppe som ljudfil på tronsarkiv på sidan predikningar: Predikningar.

Emelie Friman