Boktips och dagens nätverksträff

Nätverksträff

En gång i månaden träffas ett gäng med pastorer och ungdomsledare för nätverksträff. Det är främst från ekumeniska församlingar i Nässjö kommun och omnejd. Vi har det som studiecirkel samtidigt som vi först fikar(ja fika är obligatoriskt oftast i arbetet), sen lite info om församlingen och kyrkan man är i. För vi brukar hälsa på varandras församlingar för att få inblick och kunskap. Huvudsamlingen blir sen samtal utifrån kapitlet alla ska ha läst i boken Agora. Till sist berättar vi i mindre grupper om livssituationen vi har som vi också ber för tillsammans.

Dagens samling

Idag var vi ett gäng på 8-9 st i Annebergs Missionskyrka, flera av medarbetarna hade inte varit här innan så det blev först en obligatorisk visning av kyrksalen och sen info om församlingarna jag jobbar i. Efter fikat tog vi fram boken Agora och utifrån vad dagens kapitel lyfte fram blev det goda samtal och som berörde och utmanade oss i våra olika tjänster. Samtalen kretsar oftast kring behoven vi har i våra olika församlingar och samhällen.

Dagens samtal handlade om människans olika behov relaterat till Gud. Människor befinner sig oftast i olika faser samtidigt som budskapet är att Jesus är enda vägen men det finns många väger till Jesus Guds son. Det var tre huvudområden som det handlade: 1) Guds ord som står för samtalen och undervisning- 2) Guds kärlek som är att vi ska också vara beredda att både ge och ta emot hjälp allt från praktisk, ekonomisk, diakonalt eller liknande. 3) Guds kraft då människor är i behov av att Gud behöver gripa in direkt genom bönen och den Helige Andens kraft. Boken vi utgår ifrån, Agora- för ett folk på väg, har flera olika spår och varje kapitel är skrivet av enskilda författare från olika samfund. Spåren som finns är för de som är anställda i församling, styrelsegrupper, bönegrupper, ungdomsgrupper osv.